آموزش استفاده

آموزش ارسال آگهی از طریق کامپیوتر در الف تا یا

.1در بروزر ALIFTAYA.COM  را جستجو کنید.

2.بعد از ورد به وبسایت الف تا یا روی ارسال آگهی رایگان کلیک کنید.

3.دسته بدنی و زیر دسته های آگهی خود را مشخص کنید و روی مرحله بعدی کلیک کنید .

4.در این مرحله فرم مشخصات آگهی خودرا پرکنید و چند عکس آپلود کنید و روی ادامه دهید کلیک کنید.

5.در این مرحله فرم مشخصات آگهی خود را برسی کنید اگر مشکلی داشت روی بازگشت کلیک کنید و مشکل را رفع کنید در غیر این صورت روی ادامه دهید کلیک کنید.

6. در این مرحله با این پیغام مواجه میشوید (با تشکر ، آگهی شما ثبت شد و بزودی بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد.)

آموزش ارسال آگهی از طریق بروزر مبایل در الف تا یا

.1در بروزر ALIFTAYA.COM  را جستجو کنید.

2.بعد از ورد به وبسایت الف تا یا روی ارسال آگهی رایگان کلیک کنید.

3.دسته بدنی و زیر دسته های آگهی خود را مشخص کنید و روی مرحله بعدی کلیک کنید .

4.در این مرحله فرم مشخصات آگهی خودرا پرکنید و چند عکس آپلود کنید و روی ادامه دهید کلیک کنید.

5.در این مرحله فرم مشخصات آگهی خود را برسی کنید اگر مشکلی داشت روی بازگشت کلیک کنید و مشکل را رفع کنید در غیر این صورت روی ادامه دهید کلیک کنید.

6. در این مرحله با این پیغام مواجه میشوید (با تشکر ، آگهی شما ثبت شد و بزودی بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد.)