27 لک افغانی ؋

خانه فروشی

خانه فروشی: 27 لک افغانی باجورآمد ولایت هرات- پشت امنیت ملی- 5 متره جاده 6 متره بن بست شماره تماس: 0797800015 دفتررهنمایی معاملات رفیق آشنا […]
23 لک‌افغانی ؋

خانه فروشی

خانه فروشی: 3 طبق تکمیل به 23 لک افغانی ولایت هرات- آخر کوچه شیرزی- رخ آسفالت 80 متر زمین کامل شماره تماس: 0797800015