100 دالر ؋

بلبرنگ

یک جوره بلبرنگ ۲۳۰ با برش برنجی دست دوم به خریدار واقعی تخفیف نیز داده میشود .