8000 افغانی ؋

فروش گوشی A10S

فروش گوشی A10S 32GB حافظه 2 رم باطری ۴۰۰۰ دارای قفل چهره ،واثر انگشت بدون زدگی و کدام خش ٪ ۱۰۰ ضمانت کار بدون کارتن […]