12000 افغانی ؋

‌‌‌کامره Nikon 3200

سلام خدمت دوستان ‌….. ‌‌‌کامره Nikon 3200 قیمت : 12000 باکمی جورآمد. لوازم تکمیل … شماره تماس. 0794508889
چهارده هزار ؋

Redmi not 8

حافظه ۱۲۸ جیبی رم ۴ جیبی هشت هسته یی باطری ۴۰۰۰ام اچ مدل ۲۰۱۹ چهار کامره کامره ۴۸مگاه با فوکس زنده دوسیمکارت میموری جداگانه فیس […]
1400۰ ؋

ترانس 15000 کیلوات

فروش عاجل ترانس 15000 کیلوات صنعتی سه ماه استفاده شده از هر لحاظ به ضمانت قیمت 14000 افغانی شماره تماس 0790587474