قیمت ثابت ۷۰۰۰ ؋

یک دانه بخاری ترکی

یک دانه بخاری ترکی که زمستان گزشته خریده بودم فقط برای یک ماه استفاده شده کاملآ جدید و از تمام کار کردش ضمانتی است. وسایل […]
4000 افغانی ؋

تلویزیون Led

تلویزیونLEDفروشی با قابلیت های ذیل 24انج فلش میخورده VGA HDMI لیلامی قیمت 4000 ام دیواری است ام پایه دار میزی. ب شماره های ذیل ب […]