3100۰ ؋

قالین ۷۰۰شانه

فروش یک جوره قالین ۷۰۰شانه کامل نخ  بایرالمان جنس بسیار خوب بهترین  کیفیت نونو اندازه ۱۲متره قیمت جوره۳۱۰۰۰باجورامدخریدر تماس بگیریدشماره تماس۰۷۹۷۷۰۸۰۲۳