قیمت ثابت ۷۰۰۰ ؋

یک دانه بخاری ترکی

یک دانه بخاری ترکی که زمستان گزشته خریده بودم فقط برای یک ماه استفاده شده کاملآ جدید و از تمام کار کردش ضمانتی است. وسایل […]