گــــوشــــےC9Poro

11000 افغانی ؋

درخواست شما در حال پردازش است ، لطفا چند لحظه صبر کنید ....

اطلاعات

شماره تماس 0790799151
نوع آگهیمیخواهم بفروشم
شرایطکارکرده
کشورافغانستان
شهرهرات
ولسوالیانجیل هرات
آدرسهرات

توضیحات

ســــلــــام خــــدمــــت همــــه عــــزیــــزانــــ.
همــــےگــــوشــــےC9Poro بــــا گــــوشــــڪــے بــــفــــروش مــــیــــرســــد.
مــــشــــخــــصــــاتــــ.
64gbحــــافــــظــــه
رمــــ6gb
نــگــهداریــبــرق گــوشــڪــے تــا 7الــیــ8ســاعــتــ
بــــدون ڪــارتــــن و لــــوازمــــ.قــــیــــمــتــــ11,000بــاڪــمــــےجــــور آمــــد.
خــــریــــدارعــــزیــــزبــــه ایــــن شــــمــــاره تــــمــــاس بــــگــــیــــرد.
0790799151
بــســیــارتــمــیــز و ثــابــت مــیــبــاشــد.
باضــمــانــت لــازم.

شناسه آگهی : 9075f062d494769f

جولای 9, 2020 1:02 ق.ظ